Horský vodca UIAGM Ervín Velič    Banská Bystrica


TELEFÓN: ++421-48-4175654
MOBIL: ++421-905-807302
EMAIL: 123velic123@gmail.com
WWW: www.horskyvodca.sk
www.vysoketatry.com/velic/
ADRESA: Kráľovohoľská 1
974 01 Banská Bystrica

   
Profil
    Horský vodca UIAGM Ervín Velič (10.2.1956), člen národnej asociácie Horských vodcov v Slovenskej republike. Venuje sa horolezectvu 43 rokov. Absolvoval vyše 1000 výstupov vo Vysokých Tatrách v lete i v zime. Pôsobil v mnohých pohoriach sveta.
    V rokoch 1996 až 2000 absolvoval kurz horských vodcov s medzinárodnou licenciou UIAGM (medzinárodná asociácia horských vodcov), ktorá ho oprávňuje vykonávať toto povolanie vo všetkých horstvách sveta.

Aktuálne akcie
    Zimná horolezecká škola
    Skialpinistické kurzy a túry
    Horolezecké kurzy pre začiatočníkov v zime aj lete
    Chamonix-Zermat marec-máj skialpinistický prechod - 6 dní
    Alaska máj Mt. McKinley - horolezecko-lyžiarska akcia - 30 dní
    Alpy - jún-september - výstupy (Matterhorn, Mt. Blanc, atd.)
    Grossglockner 3798 m
    Kaukaz - marec - výstup na Elbrus 5642 m


Absolvované výstupy a expedície
    Himaláje - Mt. Everest 8848 m, Dhaulágiri 8167 m
    Južná Amerika - Aconcagua 6959 m
    Rusko - Krym, Kaukaz - Užba 4696 m, Elbus 5642 m
    Aljaška - Mt. McKinley 6194 m
    New Zealand sommer 2003, 2004 Mt. Cook area for Alpineguides
    Pamír - Pik Komunizmu 7495 m, Korženevská 7105 m
    Tian - Shan - Chan Tengri 6997 m
    Alpy - Mt. Blanc, Matterhorn, Grossglockner, Wildspitze, Eiger, Piz Badile, Civetta, Triglav, Paklenica
    Nórsko - Romzdal
    Španielsko - Teradec, Pik Europa, Monserat, Riglos
    Fanské hory - Čabdara 5200 m

Program
    Turistické, horolezecké a lyžiarske výstupy v Tatrách a podujatia vo všetkých horstvách sveta podľa želania zákazníka, pri zachovaní bezpečnosti a spokojnosti klienta. Vodca UIAGM zodpovedá za bezpečnosť klienta. Pre začínajúcich alpinistov odporúča absolvovať kurzy.

Leto
    horolezecká škola
    základný horolezecký kurz, zameraný na zvládnutie základných horolezeckých techník a praktických skúseností
    horolezecké a turistické výstupy na Tatranské vrcholy - Gerlach, Lomnický štít, Vysoká, Ľadový štít, Kežmarský štít
    turistické prechody sedlami a dolinami - Vysoké Tatry, Západné Tatry, Nízke Tatry
    výstupy na alpské vrcholy - Mt. Blanc 4808 m, Matterhorn 4778 m, Grossglockner 3798 m, Wildspitze 3770 m
    Via Ferate - dolomity Taliansko

Zima
    horolezecká škola
    skialpinistické kurzy
    lezecké túry vo Vysokých Tatrách
    lezecké túry v oblasti Chopku a Ďumbiera
    lezenie v ľade
    skialpinistické prechody tatranskými sedlami
    výlety na snežniciach

Jar
    skialpinistický prechod Nízke Tatry 6-10 dní
    freeriderové zjazdy v oblasti Chopku a Ďumbiera
    skialpinistický prechod - Mt. Blanc - Matterhorn 6-10 dní
    Aljaška - Mt. McKinley 6194 m - lyžiarsko - horolezecká 30 dní
    Grossglockner 3798 m
    Kaukaz - Elbrus 5642 m

Horolezecké víkendové kurzy
    v každom ročnom období spojené s ľahkými horolezeckými výstupmi vo Velickej doline s celoročne otvoreným hotelom Sliezky dom pri Velickom plese s možnosťou príjazdu vlastným autom.

Ceny
    cena dohodou podľa náročnosti programu a počtu osôb.

    Profile
    UIAGM (International Association of Mountain Guides) Guide Ervin Velic (10.02.56)
    Member of Instructors' Team of the National Association of Mountain Guides in Slovak Republic
    Member of National Mountain Guides Association of Slovak Republic
    Dedicated to mountain climbing for more than 28 years
    Has done 330 ascents in the High Tatras during the summer and winter seasons
    Is active in many mountain ranges all over the world
    During 1996-2000 he accomplished a mountain guide course and received an UIAGM licence which entitles him to do this profession in all mountain ranges around the world

Ascents
    The Alps - Mt.Blanc, Matterhorn, Grossglockner, Wildspitze, Eiger, Piz Badile
    Yugoslavia - Triglav, Paklenica
    Italy - Finale, Arco, Erto
    Caucasus - Usba 4696 m, Elbrus 5642 m
    The Dolomites - Civetta, Pordoi, Ciavezes
    Norway - Romsdal
    Spain - Teradec, Peak Europa, Monserat, Riglos
    Russia - Krym
    New Zealand sommer 2003, 2004 Mt.Cook area for Alpineguides

Expeditions
    Himalayas - Mt.Everest 8848 m, Dhaulagiri 8167 m
    South America - Aconcagua 6959 m
    Alaska - Mt. McKinley 6194 m
    Fansk Mountains - Eadbara 5200 m
    Pamir - Peak Communism 7495 m, Peak Korhzenevska 7105 m
    Tian-Shan - Chan Tengri 6997 m

Program
    Hiking, mountain climbing and skiing ascents in the Tatras. There are also activities in all mountain ranges throughout the world. Depending upon the customers requests to meet their satisfaction. The UIAMG Guide is responsible for the safety of the client. Following courses are recommended!

Summer
    Basic mountain climbing course aimed to achieve basic climbing techniques and practical skills
    Climbing and hiking ascents to Tatra peaks
    Hiking tours through cols and valleys of the High, West and Low Tatras
    Alps peaks ascents - Mt.Blanc 4808 m, Matterhorn 4478 m, Grossglockner 3798 m, Wildspitze 3770 m
    Via Ferrate - secured hiking trips in Dolomites, Italy

Winter
    Basic mountain climbing course, ice climbing course, avalanche course, ski-alpinism course
    Combined climbing trips on rock, ice and neve
    Climbing on ice
    Ski-alpinist (ski mountaineering) tours through Tatra cols
    Snowshoe trips

Spring
    Ski-alpinist tour through Low Tatras 6-10 days
    Ski-alpinist tour - Mt.Blanc - Matterhorn 6-10 days
    30 days skiing and mountain climbing trip - Alaska, Mt. McKinley 6194 m
    Trekking trip - Mt.Everest-base camp, trekking around Dhaulagiri

Prices
    Depending on the difficulty of the programme and number of people, exact price will be provided upon request.

    Przewodnik górski UIAGM-u (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewodników Górskich) E. Velič jest członkiem Towarzystwa Tatrzańskich Przewodników Górskich oraz członkiem Asocjacji Narodowej Przewodników Górskich w Republice Słowackiej. E.Velič zajmuje się taternictwem przez 28 lat. Do 1996 roku był ochotnikiem i członkiem Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego Tatry Niżne Chopok - Południe. Zaliczył on 330 wejść na szczyty Tatr Wysokich latem i zimą. Działał w wielu pasmach górskich świata. W latach 1996-2000 zaliczył kurs przewodników górskich z międzynarodową licencją UIAGM, która go upoważnia wykonywać zawód przewodnika górskiego we wszystkich górach świata.

Wspinaczka
    Alpy - Mt. Blanc, Matterhorn, Grocssglckner, Wildspitze, Eiger, Piz Badile
    Jugosławia - Triglav, Paklenica
    Włochy - Finale, Arco, Erto
    Kaukaz - Użba, Elbrus
    Dolomity - Civetta, Pardoi, Ciavezes
    Norwegia - Romsdal
    Hiszpania - Teradec, P Europa, Monserat, Riglos
    Rosja - Krym
    New Zealand sommer 2003, 2004 Mt.Cook area for Alpineguides

Ekspedycje
    Himalaje - Mt. Everest 8848 m, Dhaulagiri 8167 m
    Ameryka Południowa - Aconcagua 6959 m
    Alaska - Mt. McKinley 6194 m
    Fanskie góry - Czabdara 5200 m
    Pamir - Pik Komunizmu 7495 m, Korżeniewskaja 7105 m
    Tien-Shan - Chan Tengri 6997 m

Program
    Turystyka górska, alpinizm i narciarstwo w Tatrach oraz przedsięwzięcia we wszystkich górach świata wg. życzeń klienta, przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa oraz zadowolenia klienta ( za bezpieczeństwo odpowiada przewodnik górski UIAGM-u ). Dla początkujących alpinistów poleca się zaliczyć przytoczone kursy, mianowicie:

Lato
    Kurs podstaw taternictwa, oparty na opanowaniu podstawowych technik wspinaczki oraz przekazaniu doświadczeń praktycznych.
    Alpinistyczne oraz turystyczne wejścia na szczyty tatrzańskie.
    Turystyka górska przełęczami oraz dolinami górskimi Tatr Niżnych, T. Wysokich oraz T. Zachodnich.

Zima
    Kurs podstaw taternictwa, kurs wspinania się na lodzie, kurs lawinowy, kurs skialpinistyczny.
    Kombinowane wspinanie - skalne, lodowe, firn.
    Wspinanie się na lodzie.
    Skialpinistyka przełęczami górskimi Tatr.
    Wycieczki na karplach.

Wiosna
    Skialpinizm - Niżne Tatry , 6-10 dni.
    Skialpinizm Mt. Blanc- Matterhorn, 6-10 dni.
    Alaska - Mt. McKinley 6194 m -narciarstwo-alpinizm, 6-10 dni.
    Treking - Mt. Everest - base camp, trecking wokól Dhaulagiri.

Cena
    wg. umowy, w zależności od wymagań oraz liczby osób.


Vysoké Tatry - Malý Kežmarský štít

Vysoké Tatry - Výstup na Bradavicu

Vysoké Tatry - Veličská stena

Vysoké Tatry - Žltá stena

Vysokohorská turistika a lezenie - Nízke Tatry

Taliansko - Macabi Buce da Narancha

Francúzsko - Falaise de Balme

Alpy - Mont Blanc du Taculu

Alpy - Gran Paradiso

webmaster