Horský vodca UIAGM Trgiňa Igor    Poprad


TELEFÓN: ++421-52-7730900
MOBIL: ++421-903-655833
EMAIL: trginaigor@gmail.com
WWW: www.vysoketatry.com/trgina/
ADRESA: Suchoňova 3470/11
058 01 Poprad

Som ženatý, otec troch detí,
horský záchranár s univerzitným vzdelaním a učiteľskou minulosťou,
horský vodca UIAGM so športovým, umeleckým aj filozofickým duchom,
horský vodca pre hravých dospelých aj ambiciózne deti.

Čo so mnou zažijete?

čo ste ešte nezažili:
Výstupy kamkoľvek, akokoľvek a kedykoľvek

Výstupy na štíty vo Vysokých Tatrách, Alpách aj iných horstvách
Treking
Lyžiarske túry
Cyklotúry

Kurzy
    Skalolezectva
    Horolezectva
    Skialpinizmu
    Lezenia v ľade
    Lavínové kurzy
    Kurzy prežitia v prírode a bivakovania
    Vie ferrate

Zážitkové pobyty v prírode pre jednotlivcov, rodiny aj skupiny

    Túra nekončí dosiahnutím vrcholu
    Deň nekončí pred zotmením
    Polievka sa dá zjesť aj nedovarená


MOTTO: Aktívny oddych, bezpečný adrenalín, silný zážitok, príjemne strávený čas.

    Been married, daddy of three little cute children,
been a mountain rescuer with the University education and teaching experience behind,
been a mountain guide UIAGM and am full of sport, art and philosophical spirit.

And what’s more, I am the one for those gamesome adults and for all the ambitious kids all around.

What will you experience with me?

the things you have never done before:
Mounts everywhere, anyhow and every time.

Mounts to the High Tatras peaks, Alps and other mountain ranges
Trekking
Ski tours
Bike tours

Courses
    Rock climbing
    Mountaineering
    Ski alpinism
    Ice climbing
    Avalanche courses
    Survival courses and bivacking
    Vie ferrate

You can experience stays in wild nature prepared for individuals, families or groups

    The tour does not necessarily have to end up by reaching the peak
    The day does not necessarily have to end up by the sunset
    The soup can be eaten uncooked


Motto: Dynamic vacation, safe adrenalin, strong experience, beautiful time spent with me.


webmaster