Szczyrba (Štrba)
   Tekst    Mapa    Google Mapa


    Podtatrzańska miejscowość leżąca u podnóża Wysokich Tatr.
    Pierwsze wzmianki o zasiedleniu miejscowości pochodzą z roku 1280. Najstarsza znana nazwy miejscowości Corba wiąże się prawdopodobnie z jej położeniem w "szczelinie" pomiędzy Wysokimi i Niżnymi Tatrami. Wieś powstała na rozległym zalesionym terenie należącym do hrabiego Bogomíra z Liptowa. Miejscowość należała kolejno do ziemiańskich rodzin Szentiványich, Szmercsányich i Bánów (trzy gałęzie potomków hrabiego Bogomíra). Symbolika trzech rodów zakładających miejscowość jest zobrazowana w herbie z trzema gwiazdami.
    Mieszkańcy zajmowali się wyrębem drewna, hodowlą owiec i bydła rogatego, wypalaniem węgla i wapna. Produkowali świetny owczy ser i kożuchy wełniane. Później możliwości pracy pojawiły się w miejscowym tartaku (po 1580 r.) oraz przy budowie koszycko-bohumínskej linii kolejowej, biegnącej od 1871 r. północnym skrajem miejscowości.
    Na terenie gminy znajdują się dwie zanikające średniowieczne osady: Šoldov (pozostałości romańskiego opactwa) i Hrachovisko oraz chroniony teren krajobrazowy "Pastierske". W Szczyrbie pracował jako nauczyciel Miloš Janoška (1884-1963), autor pierwszego słowackiego przewodnika po Wysokich Tatrach i propagator piękna liptowskiej przyrody.
    W miejscowości znajduje się klasycystyczny kościół rzymskokatolicki św. Andrzeja z 1848 r., który wyrósł na miejscu starszego z XIII wieku, oraz ewangelicki kościół z 1784 r. z nową wieżą z 1928 r.
    Współcześnie Szczyrba jest typową miejscowością, w której tradycyjną ludową architekturę zastąpiły nowoczesne domy rodzinne, pensjonaty oraz nowo zbudowane budynki publiczne (urząd miasta, poczta). W ostatnim czasie oprócz tradycyjnej produkcji rolnej coraz więcej mieszkańców znajduje zatrudnienie w obszarze ruchu turystycznego, rekreacji i związanych z nimi usług.

UWAGA: W skład Szczyrby wchodzi osada Szczyrbskie Jezioro i Tatrzańska Szczyrba.

WEBKAMERY:
    
Štrba

MAPY:
                       

GALERIE:
                                   


Spisz | Gemer | Liptów | Horehronie | Słowacki Raj | Wysokie Tatry | Niżne Tatry | Bielskie Tatry
Pieniny | Zamek Spiski | Kościół św. Jakuba | Zamek Lubowniański | Krasna Horka | AquaCity | Beszeniowa | Tatralandia | Vrbov | Wyżnie Rużbachy