Horský vodca UIAGM Kuna Pavol    Vyšné Hágy


MOBIL: ++421-903-624857
EMAIL: palo.guide@gmail.com
WWW: www.vysoketatry.com/kuna/
ADRESA: 059 84 Vyšné Hágy 42


Profil:
    - narodený v roku 1974 v Poprade
    - medzinárodný horský vodca UIAGM
    - profesionálny záchranár Horskej záchrannej služby, oblasť Vysoké Tatry
    - lavínový špecialista strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby
    - paramedik
    - horolezec
    - lyžiar
    - hovorím anglicky, poľsky aj rusky

    Horolezectvu sa venujem 25 rokov. Absolvoval som viac ako 400 výstupov a extrémne lyžovanie je tiež súčasť môjho pôsobenia v horách.

    Výstupy a aktívny pohyb pre skúsených a neskúsených kdekoľvek a akokoľvek.
    Pekný deň v horách sa končí pri čaji alebo ... vrchol je tá kratšia časť z výstupu.


Ponuka:
    - výstupy na štíty vo Vysokých Tatrách (Gerlach, Vysoká, Ľadový štít, Lomnický štít)
    - výstupy v Alpách aj iných horstvách sveta (Mt. Blanc, Matterhorn, GrossGlockner)
    - trekking
    - horolezecké túry
    - lezenie v ľade
    - lyžiarské túry, prechody sediel
    - team building

Kurzy:
    - lezenia na skalkách
    - horolezecké kurzy
    - skialpinizmu
    - lezenie v ľade
    - lavínové kurzy
    - via ferrata
    - ľadovcové kurzy

    Cena: dohodou podľa náročnosti programu a počtu osôb.

Profile:
    - born in 1974 in Poprad
    - international mountain guide UIAGM
    - professional rescuer Mountain Rescue Service, High Tatras area
    - avalanche specialist center avalanche prevention Mountain Rescue Service
    - paramedic
    - climber
    - skier
    - speaks English, Polish and Russian

    I have been climbing for 25 years. I graduated more than 400 ascents and extreme skiing is also part of my time in the mountains.

    Ascents and active movement for experienced and inexperienced wherever and however.
    Nice day in the mountains ends at or tea ... peak is the shorter part of the ascent.


Offer:
    - ascents of the peaks in the High Tatras (Gerlach, Vysoká, Ľadový peak, Lomnický peak)
    - Alps peaks ascents and other mountains in the world (Mt. Blanc, Matterhorn, GrossGlockner)
    - trekking
    - climbing tours
    - ski tours
    - team building

Courses:
    - rock climbing
    - mountaineering courses
    - ski touring
    - ice climbing
    - avalanche courses
    - via ferrata
    - courses on the glacier

    Price: by agreement according to the difficulty of the program and number of persons.


webmaster